ประเทศไทย

บาร์โค้ด 2D ใหม่เพื่อต่อสู้กับยาปลอม

Teva ได้นำบาร์โค้ดขนาดเล็กมาใช้ ซึ่งจะมีผลอย่างมากต่อสุขภาพของผู้ป่วย

การเชื่อมต่อกับผู้ซึ่งใช้ชีวิตกับโรค MS

อุปกรณ์เทคโนโลยีอัจฉริยะไม่เพียงแค่มีประโยชน์ในการนับก้าว หรือลดแคลอรี่เท่านั้น หากคุณต้องใช้ชีวิตกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง อุปกรณ์เหล่านี้สามารถช่วยสร้างชุมชนของบรรดาผู้ซึ่งตกอยู่ในสภาวะที่คล้ายกัน

Teva กับการลงมือปฏิบัติ

การทำความเข้าใจว่าสุขภาพมีผลต่อชีวิตของคุณในหลากหลายวิถีทาง