เกี่ยวกับ Teva

เรามุ่งมั่นที่จะผลิตและจำหน่ายยาที่คิดค้นใหม่และมีคุณภาพออกมาเพื่อให้บริการแก่ผู้คนในทุก ๆ วันเกือบ 200 ล้านคนทั่วโลก ด้วยการเข้าถึงและสัมผัสกับตัวผู้ป่วยเอง ครอบครัวและชุมชน เพื่อจะปรับปรุงสุขภาพและทำให้ทุกวันเป็นวันที่ดียิ่งขึ้น

ความโดดเด่นของ Teva

การทำความเข้าใจว่าสุขภาพมีผลต่อชีวิตของคุณในหลากหลายวิถีทาง

มุ่งเน้นที่ความต้องการของคุณ

วิถีที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน สอดประสานเป็นหนึ่งเดียว กับความพยายามที่จะสร้างทางเลือกการเข้าถึงยาสำหรับผู้ป่วย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Teva มุ่งเน้นที่ความต้องการของคุณ

ความเป็นมาของเรา

ผลิตยาคุณภาพให้กับคนทั้งโลกแต่ ค.ศ. 1901

ค้นพบความเป็นมาเป็นไปของ Teva ความเป็นมาของเรา

ข้อเท็จจริงและข้อมูลตัวเลข ของบริษัท

Teva ตามข้อมูลตัวเลข

ดูความโดดเด่นในด้านธุรกิจของเรา ข้อเท็จจริงและข้อมูลตัวเลข ของบริษัท

ค่านิยมหลักของเรา

การปรับปรุงสุขภาพเพื่อให้ผู้คนได้รู้สึกดีขึ้น คือจุดประสงค์ของเราและแรงขับเคลื่อนให้เราก้าวต่อไปข้างหน้า

ค่านิยมหลักของเรา ค่านิยมหลักของเรา

บุคลากรคือสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดของเรา

นี่คือการที่เราทุกคนต่างให้คุณค่าแก่กันและกัน

สำรวจโอกาสทางอาชีพ

หลักจรรยาบรรณของ Teva

ค่านิยมของเราเป็นตัวกำหนดความคาดหวังต่อพฤติกรรมและการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมได้อย่างชัดเจน

ดูหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ Teva

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาของเรา

เราได้สร้างนวัตกรรมการรักษาโรคที่มีคุณภาพให้กับผู้คนนับล้าน ๆ ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม