ประเทศไทย

เกี่ยวกับ Teva

เรามุ่งมั่นที่จะผลิตและจำหน่ายยาที่คิดค้นใหม่และมีคุณภาพออกมาเพื่อให้บริการแก่ผู้คนในทุก ๆ วันเกือบ 200 ล้านคนทั่วโลก ด้วยการเข้าถึงและสัมผัสกับตัวผู้ป่วยเอง ครอบครัวและชุมชน เพื่อจะปรับปรุงสุขภาพและทำให้ทุกวันเป็นวันที่ดียิ่งขึ้น