ความเป็นมาของเรา

ผลิตยาคุณภาพให้กับโลกต่อเนื่องตั้งแต่ ค.ศ. 1901

          บริษัทซึ่งทุกวันนี้รู้จักกันในชื่อ Teva เริ่มต้นจากธุรกิจขนาดเล็กในกรุงเยรูซาเล็มเมื่อ ค.ศ. 1901 นับตั้งแต่ Teva ได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดจนขยายไปทั่วโลก และในปัจจุบันกลายเป็นผู้นำในด้านการผลิตยาสามัญและยาเฉพาะทางของโลกรายหนึ่ง

                   ความเป็นผู้นำของเราถูกกำหนดจากบุคลากรและวัฒนธรรมของเรา ซึ่งยังความสมถะเสมือนวันแรกที่เราเปิดดำเนินการ นับตั้งแต่ที่ Teva ถูกก่อตั้งขึ้น ผู้นำของเราเป็นที่ยอมรับในการมีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการที่เป็นนักสู้ และเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจในการที่จะปรับปรุงชีวิตของผู้คน

          บริษัทซึ่งทุกวันนี้รู้จักกันในชื่อ Teva เริ่มต้นจากธุรกิจขนาดเล็กในกรุงเยรูซาเล็มเมื่อ ค.ศ. 1901 บริษัทใหม่ ที่ตั้งชื่ตามเภสัชกรผู้ก่อตั้ง ซึ่งได้แก่ Salomon, Levin และ Elstein Ltd., จัดจำหน่ายยานำเข้าทั่วภูมิภาคโดยใช้ขบวนล่อและคาราวานอูฐขนส่งสินค้า

          ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาบริษัทเติบโตอย่างรวดเร็ว ตามความต้องการยาที่ผลิตในท้องถิ่นที่ปรับตัวสูงขึ้น ใน ค.ศ. 1976 บริษัทได้กลายเป็น Teva (คำภาษาฮีบรูแปลว่า “ธรรมชาติ”) Pharmaceutical Industries Ltd.

          Teva เติบโตอย่างก้าวกระโดดไปทั่วโลก ผ่านการซื้อกิจการจำนวนมากซึ่งล้วนประสบความสำเร็จ และนำมาบูรณาการและเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญของเราในการผลิตยาที่เป็นนวัตกรรมและยาสามัญ รวมถึงความรู้ด้านการรักษาโรคเฉพาะทางและตลาดใหม่ ๆ วันนี้ Teva หนึ่งใน 15 บริษัทยาชั้นนำของโลก ผู้นำของโลกในด้านยาสามัญและยาเฉพาะทาง01

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติของ Teva

ข้อมูลอ้างอิง

  1. Back to contents.

    อ้างอิง: รายงานประจำปีของ Teva ยื่นเมื่อ 2018