ประกาศเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

เว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) ดำเนินการโดยTeva Pharmaceutical Industries Ltd. (“Teva”) และบริษัทในเครือ คุณสามารถดูรายชื่อของบริษัทในเครือ Teva ทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้: http://www.tevapharm.com Teva ซึ่งต่อไปจะกล่าวอ้างถึงในประกาศเกี่ยวกับสิทธิ์ส่วนบุคคลฉบับนี้ว่า “เรา” “พวกเรา” และ “ของเรา”

ขอบเขตของประกาศเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลฉบับนี้

          ประกาศเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ ประกาศนี้จะอธิบายวิธีที่เราใช้ข้อมูล และสิทธิในการปกป้องข้อมูลของคุณ รวมถึงสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลที่เราดำเนินการ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของคุณ รวมถึงวิธีการใช้สิทธิมีระบุไว้ในหัวข้อ “วิธีที่เราจัดเก็บข้อมูลและสิทธิของคุณ”

          เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เราไม่มีอำนาจควบคุม Teva
ไม่รับผิดชอบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวทางการปฏิบัติของเว็บไซต์อื่น เราอาจวางลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ดำเนินการโดย Teva หรือบริษัทในเครือของ Teva ซึ่งดำเนินงานภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกกัน หากคุณเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา คุณก็ควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้นก่อน เพื่อที่จะสามารถเข้าใจวิธีเก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลของคุณ

เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

• ต้องมีความยินยอมจากคุณเพื่อที่จะ

  • ให้ข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของ Teva
  • ตอบคำถามของคุณ หรือการติดต่ออื่น ๆ ที่คุณส่งผ่านเว็บไซต์
  • วางคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

• เพื่อให้เราสามารถติดตามผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของเราโดยเฉพาะเพื่อ:

  • วิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ของเรา เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและวัดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
  • เพิ่มประสิทธิภาพและปรับแต่งการใช้งานเว็บไซต์ของเรา และช่องทางการสื่อสารกับคุณ

• เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ

  • การติดตามความปลอดภัยของยาและข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อตอบสนองต่อการร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานราชการ

การแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

Teva อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้รับในประเภทต่อไปนี้ (ในทุกกรณี, เฉพาะเมื่อมีความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขา):

• พนักงานของเรา (รวมถึงพนักงานและที่ปรึกษาภายนอก) ที่ปรึกษามืออาชีพและตัวแทน

• ส่วนงานอื่น ๆ และบริษัทในกลุ่มบริษัท Teva ทั่วโลก

• ผู้ให้บริการบุคคลที่สามซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของ Teva และผู้ที่มีข้อผูกมัดตามสัญญาที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นความลับ และรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม

• ผู้ซื้อหรือผู้ซึ่งอาจจะเป็นผู้ซื้อธุรกิจทั้งหมดหรือบางเพียงบางส่วนของ Teva (และที่ปรึกษาของพวกเขาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ):

• หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หากได้รับการร้องขอสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือหากจำเป็นเพื่อให้ความคุ้มครองทางกฎหมายสำหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่เกี่ยวข้อง

การใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์

          Teva ใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณและจัดเก็บการตั้งค่าออนไลน์ของคุณ คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความที่มีข้อมูลจำนวนน้อยซึ่งจะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของคุณเมื่อมีการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หลังจากนั้นคุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์เมื่อคุณกลับมาที่หน้านี้ ซึ่งนี่มีประโยชน์เพราะจะช่วยให้เว็บไซต์จดจำอุปกรณ์ของคุณได้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้โปรดเยี่ยมชม www.allaboutcookies.org

Teva ใช้ของคุกกี้ประเภทต่อไปนี้บนเว็บไซต์:

ประเภทที่ 1: คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)

       Cookies มีความจำเป็นต่อเว็บไซต์อย่างยิ่ง ท่านไม่สามารถปิดกั้นได้ แต่จะมีการสอบถามคำยินยอมจากท่าน หากท่านประสงค์จะปิดกั้น ท่านสามารถทำได้บนการการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน แต่อาจไม่เป็นผลในบางส่วน

ประเภทที่ 2: คุกกี้ประสิทธิภาพ (Performance Cookies)

          คุกกี้เหล่านี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้คนใช้เว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น Teva ใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อช่วยให้เราเข้าใจวิธีการที่ลูกค้ามาถึงพื้นที่เว็บไซต์ของเรา เรียกดู หรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา และเน้นให้เห็นส่วนที่เรายังสามารถปรับปรุงได้ อย่างเช่น การนำทาง ประสบการณ์ของผู้ใช้ และแคมเปญด้านการตลาด ข้อมูลทั้งหมดที่คุกกี้รวบรวมจะถูกเก็บไว้แบบรวม ดังนั้นจึงไม่มีการระบุตัวตน ข้อมูลนั้นจะถูกใช้เพื่อการปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์เท่านั้น

ประเภทที่ 3: คุกกี้การทำงาน (Functionality Cookies)

          Cookies ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการพัฒนาการทำงานของเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะจดจำตัวเลือกของคุณ (เช่น ตัวเลือกภาษา) ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้เพื่อให้คุณมีประสบการณ์ที่เหมาะสมมากขึ้น ตรงกับตัวเลือกของคุณและทำให้การเข้าชมเว็บไซต์เป็นสิ่งเฉพาะตัวยิ่งขึ้น ข้อมูลที่คุกกี้เหล่านี้เก็บรวบรวมอาจไม่มีการระบุตัวตน และไม่สามารถติดตามกิจกรรมการท่องเว็บของคุณบนเว็บไซต์อื่น ๆ ได้

         หากคุณต้องการลบคุกกี้ที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดดูที่ส่วนเนื้อหาความช่วยเหลือและการสนับสนุนบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณ เพื่อรับทราบคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการค้นหาไฟล์หรือไดเรกทอรีที่จัดเก็บคุกกี้

          ข้อมูลเกี่ยวกับการลบหรือการควบคุมคุกกี้นอกจากนี้ยังมีที่ www.allaboutcookies.org โปรดทราบว่า การลบคุกกี้ของเรา (หรือการปิดใช้งานคุกกี้ในอนาคต) อาจทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงบางพื้นที่หรือคุณลักษณะบางประการของเว็บไซต์ได้

ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

           บริษัทฯจะทำการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวอย่างระมัดระวัง ในระยะเวลานานที่สุด 6 เดือน

การใช้เว็บบีคอน

          บางหน้าของเว็บไซต์และ e-mail ของเราอาจส่งอาจมีภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าเว็บบีคอน (บางครั้งเรียกว่า gifs ชัดเจน) ที่ช่วยให้เราสามารถนับผู้ใช้ที่ได้เข้าชมหน้าเหล่านี้หรืออ่าน e-mail ของเรา เว็บบีคอนเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำกัด ซึ่งรวมถึงหมายเลขคุกกี้ เวลา และวันที่ของมุมมองเพจ และคำอธิบายของหน้าที่เว็บเบคอนที่อยู่ บีคอนเหล่านี้ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคล และใช้เพื่อติดตามประสิทธิภาพของการส่งเสริมการขายที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น

เราจัดเก็บข้อมูลและสิทธิ์ของคุณอย่างไร

          เราเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมเกี่ยวกับการโต้ตอบของคุณกับ Teva ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นเวลาสองปี หรือนานเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น ตามข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

          คุณอาจใช้สิทธิ์ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้ Teva ทำสำเนา แก้ไข ลบหรือจำกัดรูปแบบการประมวลผลข้อมูลของคุณ หรือขอให้เราโอนข้อมูลบางส่วนให้กับองค์กรอื่น นอกจากนี้คุณยังอาจมีสิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลบางอย่าง สิทธิ์เหล่านี้อาจถูกจำกัดในบางสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เราสามารถแสดงให้เห็นว่าเรามีข้อกำหนดทางกฎหมายที่จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ถึงแม้คุณได้ยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลของคุณได้ คุณก็สามารถเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อที่

          หากต้องการใช้สิทธิ์ใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโปรดติดต่อเรา หากคุณอาศัยอยู่ในยุโรป โปรดติดต่อเราได้ที่ EUprivacy@tevaEU.com สำหรับเยอรมนีโปรดติดต่อ datenschutz@teva.de สำหรับภูมิภาค

อื่น ๆ ทั้งหมด โปรดติดต่อเราได้ที่ IL_Privacy.Tevail@teva.co.il

เราหวังว่าจะสามารถตอบข้อสงสัยใด ๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สามารถติดต่อกับสำนักงานป้องกันข้อมูลของ Teva ได้โดยติดต่อเรา หากคุณอาศัยอยู่ในยุโรป คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ EUprivacy@tevaEU.com. อย่างไรก็ตามหากคุณมีข้อกังวลที่ยังไม่ได้แก้ไข คุณมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนไปยังหน่วยงานปกป้องข้อมูลในท้องที่ที่คุณอาศัยหรือทำงานอยู่ หรือหากเชื่อว่ามีการละเมิดการป้องกันข้อมูลเกิดขึ้น

การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

          Teva ดำเนินธุรกิจในระดับสากลและจะถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังประเทศอื่นซึ่งไม่ใช่ประเทศของคุณเอง และนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป อันอาจรวมถึงอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาด้วย ในกรณีการถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังอิสราเอล Teva จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยที่เหมาะสมของคณะกรรมาธิการยุโรปเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลจากสหภาพยุโรปไปยังอิสราเอล ในกรณีถ่ายโอนไปยังสหรัฐอเมริกา Teva ใช้การรับรองการปกป้องความเป็นส่วนตัวของ Teva Pharmaceutical USA Ltd. และในกรณีถ่ายโอนไปยังประเทศอื่น ๆ นอกเขต EEA โดยทั่วไป Teva จะอ้างอิงข้อสัญญาตามมาตรฐานที่ EU รับรอง ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เกี่ยวข้องขอได้จาก EUprivacy@tevaEU.com

การเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับสิทธิ์ส่วนบุคคลฉบับนี้

          หากนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ๆ ก็ตาม Teva จะประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ในหน้านี้ การหมั่นเข้ามาดูหน้านี้เป็นประจำ จะช่วยให้มั่นใจได้เสมอว่าคุณจะทราบว่าข้อมูลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม วิธีที่ Teva ใช้ข้อมูล และภายใต้สถานการณ์ใดบ้างที่เราจะแบ่งปันข้อมูลนั้นกับบุคคลอื่น หากจำเป็น

มีผลบังคับใช้: มีนาคม 2018