Teva ผลักดันความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่กำลังสร้างแรงกดดันให้แก่โลก และรักษาจุดยืนที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับไว้อย่างเคร่งครัด

รายงานผลกระทบทางสังคมประจำปีของ Teva เน้นความสำเร็จที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองหลักที่ผลักดันโครงการริเริ่มของบริษัทอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การสร้างชุมชนที่มีสุขภาพดี และการกำหนดทิศทางธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

          รายงานผลกระทบทางสังคมของ Teva ประจำปี 2018เน้นวิธีการที่ผู้ให้บริการยาสามัญชั้นนำของโลกของยาช่วยสร้างโลกที่มีสุขภาพดีผ่านกลุ่มผลิตภัณฑ์ โปรแกรมต่าง ๆ สำหรับผู้ป่วย การดำเนินการเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมองค์กรที่หยั่งรากลึกในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและจริยธรรม  

          “กิจกรรมที่สร้างผลกระทบทางสังคมของเราในปี 2018 เกิดขึ้นจากพันธกิจของเราในการเป็นผู้นำระดับโลกในธุรกิจยาสามัญและชีวเภสัชภัณฑ์ (biophrmaceutical) เพื่อที่จะพลิกฟื้นชีวิตของผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น” คำกล่าวของ Kåre ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Teva “ผลกระทบทางสังคมมีความสอดประสานเชื่อมโยงกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาสามัญและชีวเภสัชภัณฑ์ของเรา ซึ่งในแต่ละวันยาเหล่านี้จะถูกส่งไปยังผู้ป่วยราว 200 ล้านคน ความพยายามที่จะสร้างผลกระทบทางสังคมของเราไม่ได้หยุดอยู่ที่แค่ผลิตภัณฑ์ แต่ยังรวมถึงเราให้อำนาจในการเลือกแก่ผู้ป่วย คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จัดการความท้าทายด้านสุขภาพทั่วโลกร่วมกับผู้ที่มีส่วนได้เสียรายสำคัญ ๆ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ในทุกภาคส่วนของธุรกิจของเรา”

          รายงานผลกระทบทางสังคมของ Teva ปี 2018 แสดงถึงความพยายามที่จะสนับสนุนชุมชนที่มีสุขภาพดีและกำหนดทิศทางธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้เกิดขึ้นแก่สังคม ซึ่งจะนำไปสู่การเจริญเติบโตของบริษัทในที่สุด

สนับสนุนชุมชนที่มีสุขภาพดี

          Teva แสวงหาช่องทางที่จะเพิ่มการเข้าถึงยาราคาย่อมเยาและมีคุณภาพสำหรับผู้ที่ต้องการ ในปี 2018 Teva ได้พัฒนา สถานะในการเข้าถึงยารักษาโรคซึ่งมียาใหม่ได้รับอนุมัติแล้วเกือบ 1,000 รายการ บริจาคยาคุณภาพมูลค่ากว่า 380 านดอลลาร์เพื่อส่งไปยังกว่า 100 ประเทศ และทำงานร่วมกับพันธมิตรทั่วโลกเพื่อกระจายการเข้าถึงการรักษาไปยังประเทศต่าง ๆ มากกว่า 60 ประเทศ

          ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในการให้อำนาจแก่ผู้ป่วยได้เลือกและการสนับสนุนผู้ป่วย Teva ได้เปิดตัวโครงการ Life Effects ใน สหภาพยุโรปและสหรัฐฯ ศูนย์กลางดิจิตอลแห่งนี้ สร้างขึ้นสำหรับผู้ป่วย โดยผู้ป่วย โดยจะมีพื้นที่สำหรับกลุ่มผู้ให้การสนับสนุนหลักได้นำเสนอประสบการณ์โดยตรง และมุมมองเพื่อให้เห็นภาพว่าการใช้ชีวิตอยู่กับสภาวะความเจ็บป่วยเรื้อรังเป็นอย่างไร 

นำพาธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ

          ในรายงานได้เน้นย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Teva ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความยั่งยืน Teva รีไซเคิลขยะทั้งสิ้น 52% ในปี 2018 สูงขึ้น 30% จากปี 2017 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ถึง 23% นับแต่ปี 2012 Teva ได้รับคะแนนระดับ A- จากความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ที่ประกาศโดย CDP ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

          สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมของการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในทุกระดับขององค์กร บริษัทรายงานว่าใน 2018 มากกว่า 16,500 คนได้รับการฝึกอบรมในหัวข้อเกี่ยวกับความประพฤติที่มีจริยธรรมถึง 10 หลักสูตร นอกจากนี้ Teva ยังได้เพิ่มตำแหน่งในส่วนงาน แนวทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย และ ฝ่ายประสานงานราชการ จัดทำโปรแกรมความเป็นส่วนตัวสากลที่ครอบถ้วนใช้กับทุกหน่วยงานของบริษัททั่วโลก และมาตรฐานความเป็นส่วนตัวสากล

          หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดดู รายงานผลกระทบทางสังคมประจำปี 2018  และ สรุปผลงานด้านการสร้างผลกระทบทางสังคมประจำปี 2018