ประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์และสื่อ

มาดูสิ่งที่เรากำลังทำในทุกสาขาของ Teva ทั่วโลก

เรื่องราวยอดนิยม
อ่านข่าวล่าสุดเกี่ยวกับ Teva
09/01/2019
“คุณต้องศึกษาลึกลงไปในรายละเอียด จึงจะพบความเรียบง่าย”
พบกับดีไซเนอร์
อ่านเพิ่มเติม
09/01/2019
“ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นเรื่องส่วนตัวมาก”
พบกับนักสืบ
อ่านเพิ่มเติม
07/20/2019
ความก้าวหน้าเรื่องผลกระทบทางสังคมและอื่น ๆ
อ่านเพิ่มเติม
การสนับสนุนผู้ป่วยนั้นไปไกลว่าอาการทางร่างกาย
ไกลว่ายารักษา ผู้ป่วยโรค MS ต้องการการสนับสนุนทั้งทางอารมณ์และจิตใจในชีวิตประจำวันของพวกเขา
อ่านเพิ่มเติม