ผลกระทบอันเกิดจากเรา

ความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อคุณและสุขภาพของคุณยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เราตระหนักถึงความรับผิดชอบของเราและมองว่านี่เป็นโอกาสในการพัฒนาชีวิต และสร้างผลกระทบทางสังคมที่ยั่งยืน

ดียิ่งขึ้นในทุก ๆ วัน

เพิ่มการเข้าถึงการดูแลสุขภาพสำหรับ ผู้ที่ต้องการมากที่สุด

ความมุ่งมั่นของเรา

เรายังคงมุ่งมั่นทำเพื่อคุณ ผู้ป่วย และสุขภาพของคุณอย่างไม่เปลี่ยนแปลง

อ่านเพิ่มเติม ความมุ่งมั่นของเรา

รายงานความก้าวหน้าด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะความเจ็บป่วยเรื้อรัง รายงานความก้าวหน้าด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

การทำความเข้าใจสภาวะความเจ็บป่วยเรื้อรัง

เมื่อทำงานร่วมกัน เราก็มีศักยภาพในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตสำหรับคนผู้ที่มีสภาวะความเจ็บป่วยเรื้อรัง และยังช่วยลดต้นทุนด้านสุขภาพให้กับบุคคลและสังคมไป พร้อม ๆ กัน

อ่านเพิ่มเติม การทำความเข้าใจสภาวะความเจ็บป่วยเรื้อรัง