ความมุ่งมั่นของเรา

Getty Images / ipopba


          ในโลกที่การดูแลสุขภาพยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอัตราที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา เรายังคงมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อผู้ป่วยและสุขภาพของพวกเขาอย่างไม่เปลี่ยนแปลง ความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่นี้ยังเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยม เราไม่เพียงแต่ส่งมอบยาและแก้ปัญหาเพื่อสุขภาพให้กับผู้ที่มีความต้องการอย่างแท้จริงเท่านั้น แต่เรายังได้พัฒนาชีวิตและก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้นอีก

          เรามุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ของเราเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีอยู่มากมาย เพื่อที่จะให้การดูแลสุขภาพเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เรารู้ด้วยว่า วิธีที่เราปฏิบัติรวมทั้งวิธีที่เราดำเนินธุรกิจ ล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้น นี่หมายความว่าเราพึงระมัดระวังเพื่อรักษาแนวทางการดำเนินธุรกิจขับเคลื่อนสังคม มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม และมุ่งมั่นที่จะช่วยรับมือกับความท้าทายด้านสุขภาพที่สำคัญ ๆ ในระดับโลก ด้วยแนวทางปฏิบัติดังกล่าวนี้เอง เราจึงตั้งเป้าที่จะสร้างผลกระทบทางสังคม ซึ่งส่วนใหญ่คือ มุ่งที่จะเพิ่มการเข้าถึงการป้องกันและการรักษาสำหรับผู้ซึ่งมีความจำเป็นมากที่สุด

แนวทางของเรา

          ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกของยาสามัญ Teva ได้รับในระดับแนวหน้าของการรักษาที่จำเป็นสามารถเข้าถึงได้และราคาไม่แพงมากกว่า115ปี นอกจากนี้เรายังคงหาหนทางที่จะสร้างผลกระทบทั้งด้านสังคมและธุรกิจ โดยการจัดตั้งพันธมิตรที่มีความหมายกับชุมชนท้องถิ่น และบรรดาผู้นำระดับโลก ในกระบวนการนั้น เราใช้ขนาด น้ำหนัก ความเชี่ยวชาญ และการเข้าถึงได้ในระดับสากล เพื่อทำงานในนามของผู้ป่วยของเราและชุมชนทั่วโลก 

          แนวทางของเรามุ่งเน้นที่สามเสาหลัก ซึ่งได้แก่ การเข้าถึงสุขภาพที่ดี โปรแกรมซึ่งส่งผลกระทบสุขภาพ และแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและยั่งยืน

จุดยืนและนโยบายของเรา

          เป็นเวลากว่า 115 ปีมาแล้วที่ Teva ได้มุ่งมั่นจะปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบ ในการรักษาไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ และรับประกันความโปร่งใสในทุกเหลี่ยมมุมของธุรกิจของเรา นโยบายและจุดยืนของเราสะท้อนให้เห็นถึงแรงบันดาลใจและแนวทางจัดการปัญหา ทั้งที่เกี่ยวกับ Teva และสังคม ให้คำแนะนำในการประกอบธุรกิจของเรา การปฏิบัติและการตัดสินใจในทุกที่ที่เราดำเนินงาน การสื่อสารและการปรับปรุงนโยบายและจุดยืนเหล่านี้อยู่เป็นประจำ จะช่วยให้เรารักษามาตรฐานที่มีความรับผิดชอบและยั่งยืนของ Teva ไว้ได้