รายงานผลกระทบทางสังคมของ Teva ปี 2018

Getty Images / Rawpixel

เราปรารถนาที่จะสร้างผลกระทบทางสังคมเชิงบวกในทุกสิ่งที่เราทำ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนชุมชนที่มีสุขภาพดีและกำหนดทิศทางธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ


          ที่ Teva ผลกระทบทางสังคมหมายถึง การจัดสรรทรัพยากรรวมถึงความเชี่ยวชาญขององค์กรให้สอดคล้องกับสภาวะสุขภาพในสาขาเฉพาะและความต้องการทางสังคมในระดับโลก เราทุ่มเทเพื่อส่งเสริมสุขภาพและเพิ่มการเข้าถึงการรักษาสำหรับผู้ป่วย ในขณะเดียวกันก็บ่มเพาะวัฒนธรรมของการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ จริยธรรม และความโปร่งใส กลยุทธ์ผลกระทบทางสังคมของเรามอบความรับผิดชอบต่อผู้คนและชุมชนที่เราให้บริการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นความพยายามที่จะสนับสนุนชุมชนที่มีสุขภาพดีและกำหนดทิศทางธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

          รายงานผลกระทบทางสังคมของ Teva ปี 2018 ลงรายละเอียดความคืบหน้าของผลกระทบทางสังคมของเราในปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งเสริมกับพันธกิจของเราในการที่จะเป็นผู้นำระดับโลกในธุรกิจยาสามัญและด้านชีวเภสัชภัณฑ์ (biopharmaceutical) เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย