ผลิตภัณฑ์

เราผลิตและจำหน่ายยานวัตกรรม ที่สามารถเข้าถึงได้ และมีคุณภาพให้กับผู้คนนับล้านทั่วโลก

แนวทางแบบแบบบูรณาการ

การรักษาพยาบาลที่สัมผัสถึงชีวิต

ยาสามัญ

ตัวเลือกการรักษาที่ไม่แพงและสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ป่วยและ ผู้ให้บริการด้านสาธารณสุข

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับยาสามัญของเรา ยาสามัญ

ยารักษาโรคเฉพาะทาง

ยานวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาโรคเฉพาะทางของ Teva ยารักษาโรคเฉพาะทาง

คุณภาพที่คุณเชื่อถือได้

ความมุ่งเน้นด้านคุณภาพไม่อาจละเลยได้ และต้องครอบคลุมทุกขั้นตอนของการพัฒนา การผลิต และการทำตลาดของยาของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติม คุณภาพที่คุณเชื่อถือได้

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการใช้ยาสำหรับผู้ป่วย

อ่านเพิ่มเติม คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการใช้ยาสำหรับผู้ป่วย

ระบบประสาทส่วนกลาง

เรียนรู้เพิ่มเติม

ระบบทางเดินลมหายใจ

กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผู้บริโภค (ยาที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์)

เรียนรู้เพิ่มเติม

การระงับความเจ็บปวด

เรียนรู้เพิ่มเติม