คุณภาพที่คุณเชื่อถือได้

นับตั้งแต่ขั้นของการวิจัยและการพัฒนา จนถึงขั้นที่ยาของเราไปถึงมือผู้ป่วย ความมุ่งมั่นในด้านคุณภาพของ Teva ยังคงเดิม ไม่เสื่อมคลาย

          เครือข่ายการดำเนินงานที่ครอบคลุมไปทั่วโลกของ Teva นั้นรวมถึงพนักงานราว 25,000 คน ในโรงงานผลิตมากกว่า 70 แห่ง ในกว่า 30 ประเทศ01

          Teva บูรณาการองค์ความรู้และทักษะจากยาสามัญและยารักษาโรคเฉพาะทางเข้าไว้ด้วยกัน ในการวิจัยและพัฒนา เพื่อที่จะหาวิธีใหม่ ๆ เพื่อสนองความต้องการของผู้ป่วยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยการรวมขีดความสามารถในการพัฒนายาเข้ากับอุปกรณ์ บริการ และเทคโนโลยี

          เรามุ่งหวังที่จะส่งมอบยาที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นยาสามัญและยารักษาโรคเฉพาะทางไปยังตลาดที่แตกต่างกันออกไป ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

          ทีมงานที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้กระจายอยู่โดยรอบในหลายภาคส่วนธุรกิจของเรา รวมทั้งภาควิจัยและพัฒนา การประกันคุณภาพ การขึ้นทะเบียนยา การสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์และการกระจายยา บริการลูกค้า การตลาดและการขาย

          Teva ได้ประโยชน์ในการบูรณาการในแนวตั้ง ซึ่งหมายความว่าตัวยาส่วนผสมที่ออกฤทธิ์ (API) ของเราถูกจัดหามาจากบริษัทผู้ผลิต API ของเราเอง TAPI 

          ในความเป็นจริง TAPI ทำหน้าที่จัดหา API สำหรับใช้ทั่วไปและแบบพิเศษให้กับเราโดยเฉพาะ นับตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนา ไปจนถึงการแนะนำผลิตภัณฑ์ยาสามัญเข้าสู่ตลาด

การประกันคุณภาพ  

          ความมุ่งมั่นในด้านคุณภาพของ Teva เป็นสิ่งที่ไม่อาจละเลยได้ และเราผลิตตามมาตรฐานสูงสุดในด้านคุณภาพ และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด  จุดมุ่งหมายนี้ชัดเจนในทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาและผลิตยาของเรา กระบวนการผลิตทั้งหมดของเราได้รับการตรวจสอบ และผลิตภัณฑ์ได้รับการทดสอบและรับรอง โดยใช้อุปกรณ์การทดสอบที่ทันสมัยตลอดกระบวนการผลิต ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจว่าเราได้ยึดถือในคุณภาพมาตรฐานคุณภาพสูงสุดและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 

          การดำเนินธุรกิจในระดับสากลของ Teva มุ่งมั่นที่จะใช้ประสิทธิภาพของระบบ การกระจายสินค้า
ทั่วโลกของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุด นับตั้งแต่เราเริ่มต้นจัดหาวัตถุดิบ ไปจนถึงเวลาที่ยาของเราถึงมือผู้ป่วย  เรารู้ว่าความสามารถในการกระจายสินค้าไปทั่วโลกได้ตรงต่อเวลา เชื่อถือได้ และคุ้มต้นทุนเป็นสิ่งสำคัญต่อการให้บริการลูกค้าและผู้ป่วย เพื่อที่จะมีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยไว้ใช้ทุกที่ทุกเวลาที่พวกเขาต้องการ เครื่องไม้เครื่องมือในการจัดส่งสินค้าครั้งละมาก ๆ โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ช่วยให้เราสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้


ข้อมูลอ้างอิง

  1. Back to contents.

    อ้างอิงข้อมูลภายในของการดำเนินธุรกิจในระดับสากลของ Teva ปี 2018