ยารักษาโรคเฉพาะทาง

แนวทางที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อที่จะสนองความต้องการของผู้ป่วย


          Teva คิดค้นการรักษาด้วยนวัตกรรมใหม่ สำหรับกลุ่มอาการความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง และกลุ่มโรคจากความเสื่อมของระบบประสาท ไมเกรน และกลุ่มอาการร่างกายเคลื่อนไหวผิดปกติ รวมกระทั่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ในด้านการรักษามะเร็งและระบบทางเดินหายใจ

          เราบูรณาการองค์ความรู้และทักษะจากยาสามัญและยารักษาโรคเฉพาะทางเข้าไว้ด้วยกัน ในการวิจัยและพัฒนา เพื่อที่จะหาวิธีใหม่ ๆ เพื่อสนองความต้องการของผู้ป่วยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยการรวมขีดความสามารถในการพัฒนายาเข้ากับอุปกรณ์ บริการ และเทคโนโลยี