ระบบประสาทส่วนกลาง (CNS)

          Teva มุ่งมั่นที่จะผลิตยาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง (CNS)

          ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านยาเพื่อรักษาความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) Teva ได้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในการรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางระบบประสาทและระบบประสาทส่วนกลาง ความเจ็บปวด และการนอนหลับผิดปกติ ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

          Teva ยังพัฒนาโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ในการรักษาไมเกรนและอาการปวดโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

การรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ

          Teva มุ่งมั่นในการผลิตและจำหน่ายยารักษาโรคที่มีคุณภาพสำหรับผู้ที่ทุกข์ทรมานจากโรคระบบทางเดินหายใจ รวมถึงโรคหอบหืด โพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ และโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) แนวทางที่อาศัยนวัตกรรมของเราในการรักษาโรค

          ระบบทางเดินหายใจคือ การมุ่งเน้นที่การรักษาซึ่งให้ผลดีที่สุดผ่านระบบการจัดส่งที่และยาที่ออกแบบให้ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้

          Teva มุ่งเน้นการพัฒนาและการให้ตัวเลือกทางการรักษา ซึ่งแก้ปัญหาหลักสองประการสำคัญภายในภูมิภาพทางการรักษาในปัจจุบันสำหรับโรคทางเดินหายใจ 1) ยึดมั่นในการรักษาและการปฏิบัติตามข้อกำหนดและ 2) รักษาโรคหอบหืดที่ยังควบคุมไม่ได้ แม้จะมีการใช้มาตรฐานในการรักษาแล้วก็ตาม

          ในการรักษาโรคหอบหืด เป้าหมายก็คือการควบคุมอาการหอบหืดให้ได้ เพื่อที่ผู้ป่วยโรคหอบหืดยังคงมีปอดที่ทำงานได้อย่างปกติ แสดงอาการของโรคน้อยลง และเกิดอาการหอบหืดน้อยลง 

          Teva มียาสำหรับระบบทางเดินหายใจที่ค่อนข้างหลากหลายในปัจจุบัน รวมถึงยาที่ใช้ควบคุมและยารักษา แต่เรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเลือกการรักษาใหม่ ๆ ออกมาอีกให้จงได้ เป้าหมายของ Teva ก็คือนำเอาจุดแข็งร่วมที่มีอยู่ในยารักษาโรคเฉพาะทาง (รวมถึงโมเลกุลขนาดเล็กและผลิตผลทางชีวภาพ) มาผสานรวมกับแพลตฟอร์มอุปกรณ์ และยาสามัญของเรา 

          นอกเหนือจากยาที่มีอยู่จำหน่ายในปัจจุบันของเราแล้ว Teva ยังมีตัวเลือกเพื่อการรักษาซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาอีกจำนวนมาก ด้วยความมุ่งหมายที่จะขยายทางเลือกผลิตภัณฑ์ของเราให้เพิ่มขึ้น และแก้ปัญหาความต้องการที่แก้ยังไม่ตกของชาวชุมชนผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ

มะเร็งวิทยา

          เรากำลังสร้างความแตกต่างอย่างลึกซึ้งในชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็ง เราเพิ่มตัวเลือกในการรักษาที่ความหลากหลาย รวมทั้งยาชีวภาพหลายชนิด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักในการรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ไมเกรนและการจัดการความเจ็บปวด

          Teva มีตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพเพื่อบำบัดอาการเจ็บปวดในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็นโรคมะเร็ง เพื่อบรรเทาอาการกระตุกของกล้ามเนื้อในอาการของโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างของกระดูก และเพื่อให้การรักษาแบบเฉียบพลันสำหรับความเจ็บปวดและอาการคลื่นไส้ในผู้ใหญ่ที่ทุกข์ทรมานจากอาการปวดหัว
ไมเกรน

OTC/สินค้าอุปโภคบริโภค 

          สินค้าที่หาซื้อได้ทั่วไปตามร้านขายยา (OTC) ของ Teva นั้นมีสินค้าเพื่อการบำบัดดูแลสุขภาพสำหรับผู้บริโภคหลากหลายประเภท ที่ซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งยา ที่ช่วยรักษา บรรเทาและป้องกันอาการต่าง

          ประสบการณ์ของเราในตลาดที่มีวัฒนธรรมและความต้องการของลูกค้าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้เราต้องว่องไวในการจัดส่งสินค้าที่เกี่ยวข้องและในปริมาณที่พอเหมาะ ด้วยการจัดส่งสินค้าจากโรงงานหลายแห่งทั่วโลก ทำประหยัดต้นทุน น่าเชื่อถือ ทันต่อเวลา ซึ่งล้วนแต่สำคัญต่อความสามารถของลูกค้าของเราในการที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์ซึ่งปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ในเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริโภค