บาร์โค้ด 2D ใหม่เพื่อต่อสู้กับยาปลอม

Teva ได้นำบาร์โค้ดขนาดเล็กมาใช้ ซึ่งจะมีผลอย่างมากต่อสุขภาพของผู้ป่วย

อ่านเพิ่มเติม บาร์โค้ด 2D ใหม่เพื่อต่อสู้กับยาปลอม

การเชื่อมต่อกับผู้ซึ่งใช้ชีวิตกับโรค MS

อุปกรณ์เทคโนโลยีอัจฉริยะไม่เพียงแค่มีประโยชน์ในการนับก้าว หรือลดแคลอรี่เท่านั้น หากคุณต้องใช้ชีวิตกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง อุปกรณ์เหล่านี้สามารถช่วยสร้างชุมชนของบรรดาผู้ซึ่งตกอยู่ในสภาวะที่คล้ายกัน

อ่านเพิ่มเติม การเชื่อมต่อกับผู้ซึ่งใช้ชีวิตกับโรค MS

Teva กับการลงมือปฏิบัติ

การทำความเข้าใจว่าสุขภาพมีผลต่อชีวิตของคุณในหลากหลายวิถีทาง

ช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างดียิ่งขึ้น

เราได้ผลิตยาที่มีนวัตกรรมและคุณภาพออกมาให้แก่ผู้คนนับล้าน ๆ ทั่วโลก

เรียนรู้เพิ่มเติม ช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างดียิ่งขึ้น

มุ่งเน้นไปที่ผู้ป่วยและผู้ซึ่งให้การดูแลรักษา

ด้วยการผสานรวมของนวัตกรรม คุณภาพ และความสามารถในการเข้าถึงยา เพื่อที่ยาของเราจะได้ช่วยให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา มุ่งเน้นไปที่ผู้ป่วยและผู้ซึ่งให้การดูแลรักษา

ผลกระทบทางสังคมที่ยั่งยืน

เราเป็นพันธมิตรกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการที่จะเข้าถึงยาของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติม ผลกระทบทางสังคมที่ยั่งยืน