บุคลากรของเรา

Getty Images / LeoPatrizi

          เรามีความภาคภูมิใจในพนักงานของเรา และพวกเราทุกต่างมีส่วนสำคัญที่จะปฏิบัติพันธกิจของเราในการพัฒนาสุขภาพและทำให้ผู้คนรู้สึกดีขึ้น


          บุคลากรของเราคือสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของเรา และเราจะทำให้ Teva เป็นสถานทำงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดไปด้วยกัน เพื่อให้คุณมองภาพออกว่าการทำงานที่ Teva นั้นเป็นอย่างไร พนักงานบางคนของเราจึงอยากมาแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา  บางคนมีเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการผลิตยาของเรา และวิธีการที่ยาเดินทางไปถึงร้านขายยา ขณะเดียวกันคนอื่น ๆ ก็จะแสดงให้เห็นว่า เพื่อนร่วมงานของเราทำอย่างไรที่จะสร้างความแตกต่างให้เกิดกับลูกค้าและผู้ป่วยของเราโดยการเป็นพันธมิตรกับบุคลากรทางสาธารณสุข องค์ที่ทำงานเพื่อผู้ป่วยหรือชุมชนท้องถิ่นของพวกเขา