ชุดเครื่องมือสื่อ

แฟ้มและทรัพยากรสำหรับการใช้สื่อเท่านั้น


ข้อมูลและทรัพยากรที่รวบรวมไว้ในชุดเครื่องมือสื่อของ Teva ตั้งเป้าไว้เพื่อการใช้งานสื่อที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และเพื่อการวิจัยเท่านั้น ในชุดประกอบด้วยภาพรวมของบริษัท อินโฟกราฟิก ภาพและโลโก้ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Teva

ข้อซักถามจากสื่อมวลชนมืออาชีพอาจถูกส่งต่อไปยังทีมสื่อสารองค์กรของเรา 
ข้อซักถามอื่น ๆ ทั้งหมดก็ควรถูกส่งต่อไปยังผู้ติดต่อที่เหมาะสมซึ่งรายชื่อพบได้บน ติดต่อเรา

ดาวน์โหลดคู่มื่อ