ประเทศไทย

อาชีพของคุณ

ต้องการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยพัฒนาเส้นทางอาชีพของคุณหรือไม่ Teva ให้คุณมีโอกาสที่จะสร้างความแตกต่างที่แท้จริงในชีวิตของผู้คนและเพิ่มคุณค่าให้กับอาชีพของคุณ