ติดต่อกับเรา

Getty Images/ Sasiistock

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียของ Teva

          เราใช้บัญชีสื่อสังคมขององค์กรสำหรับการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับยา Teva ไปทั่วโลก และในประเทศที่เราดำเนินงาน โดยมีทีมสื่อสารองค์กรรับผิดชอบดำเนินการในนามของ Teva

          บัญชีสื่อสังคมเหล่านี้เริ่มแรกจัดทำขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับข่าว เหตุการณ์ ผลกระทบทางสังคม และหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่นเรื่องราวของพนักงาน ผู้ป่วย และผู้ให้การดูแล เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคุณบนช่องทางสื่อสังคม และรอที่จะได้สนทนาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจ

          ช่องทางสื่อสังคมเหล่านี้ไม่ได้เป็นเวทีสนทนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การรักษา หรือสภาวะความเจ็บป่วย หรือเป็นสถานที่รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือผลข้างเคียง

          หากคุณมีคำถามเฉพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราโปรดใช้แบบฟอร์มติดต่อเพื่อส่งสอบถาม

          หากคุณจะรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเราโปรดติดต่อ Safety.Thailand@tevapharm.com  ดูนโยบายด้านการติดตามความปลอดภัยของยา เพื่อเรียนรู้วิธีที่ Teva รับประกันความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย หากคุณมีเหตุฉุกเฉินอันอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต โปรดติดต่อแพทย์ของคุณหรือขอความช่วยเหลือฉุกเฉินในท้องถิ่น

 คำแนะนำ

          เรายินดีต้อนรับทุกการสนทนาของคุณ และเราจะตอบกลับภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากช่องทางสื่อสังคมเหล่านี้มีข้อจำกัด และธรรมชาติของอุตสาหกรรมยาที่มีการกำกับควบคุม การตอบกลับของเราอาจจะสั้นกระชับ หากเป็นไปได้ เราจะพยายามนำคุณไปยังข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือการสนับสนุนเพิ่มเติม

          บัญชีสื่อสังคมของ Teva จะได้รับการตรวจสอบและอัปเดตเป็นประจำระหว่างช่วงเวลาทำการ สำหรับคำถามหรือปัญหาเร่งด่วนโปรดติดต่อทีมงานบริการลูกค้าของ Teva ในประเทศของคุณ หรือส่งข้อความค้นหาผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

          ช่องทางสื่อสังคมอาจจะไม่พร้อมใช้งานในบางขณะ และเราไม่รับผิดชอบต่อการขาดบริการเนื่องจากแพลตฟอร์มของช่องหยุดให้บริการ

          เมื่อสนทนากับ Teva ในช่องทางสื่อสังคม เราขอแนะนำให้คุณมีความสุภาพและให้เกียรติคู่สนทนา และเพื่อหลีกเลี่ยงการแชร์เนื้อหาที่หลอกลวง มีข้อมูลระบุตัวบุคคล หรือเนื้อหาที่เป็นความลับ เราจะไม่ตอบคำถามซึ่งใช้ภาษาหยาบคาย เหยียดหยาม หรือดูหมิ่นดูแคลน รวมถึงความคิดเห็นที่ยั่วยุ หรือหัวข้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Teva

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

          เราไม่สามารถแบ่งปันข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการรักษาของเราบางอย่างบนช่องทางโซเชียลมีเดียได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดไปที่หัวข้อผลิตภัณฑ์ของเว็บไซต์นี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมหรือส่งคำถามผ่านเว็บไซต์ของเรา

          เราไม่สามารถแสดงความคิดเห็น หรือตอบคำถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางกฎหมายและทางการเงิน การออกกฎระเบียบ หรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์บนช่องทางสื่อสังคม

          เราอาจลงลิงก์ที่ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกในโพสต์และทวีตข้อความ Teva ไม่มีวิธีการควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือให้การรับรอง หรือเป็นรับผิดชอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

          Teva ไม่รับรองและไม่รับผิดชอบต่อ เนื้อหาของบัญชีสื่อสังคมใด ๆ ซึ่งบัญชีสื่อสังคมของ Teva ติดตามอยู่