เรื่องราวทั้งหมด

“คุณต้องศึกษาลึกลงไปในรายละเอียด จึงจะพบความเรียบง่าย”

“คุณต้องศึกษาลึกลงไปในรายละเอียด จึงจะพบความเรียบง่าย”

“ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นเรื่องส่วนตัวมาก”

“ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นเรื่องส่วนตัวมาก”

ความก้าวหน้าเรื่องผลกระทบทางสังคมและอื่น ๆ

ความก้าวหน้าเรื่องผลกระทบทางสังคมและอื่น ๆ

การสนับสนุนผู้ป่วยนั้นไปไกลว่าอาการทางร่างกาย

การสนับสนุนผู้ป่วยนั้นไปไกลว่าอาการทางร่างกาย

Teva ผลักดันความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่กำลังสร้างแรงกดดันให้แก่โลก และรักษาจุดยืนที่จะปฏิบั...

Teva ผลักดันความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่กำลังสร้างแรงกดดันให้แก่โลก และรักษาจุดยืนที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับไว้อย่างเคร่งครัด

Teva รวบรวมเอาประสบการณ์ผู้ป่วยเพื่อ ช่วยส่งเสริมผู้ป่วยที่ใช้ชีวิตกับสภาวะ ความเจ็บป่วยเรื้อรัง

Teva รวบรวมเอาประสบการณ์ผู้ป่วยเพื่อ ช่วยส่งเสริมผู้ป่วยที่ใช้ชีวิตกับสภาวะ ความเจ็บป่วยเรื้อรัง

อุปกรณ์เทคโนโลยีอัจฉริยะให้ความรู้สึก การเป็นชุมชนเดียวกันสำหรับผู้ป่วยโรค MS

อุปกรณ์เทคโนโลยีอัจฉริยะให้ความรู้สึก การเป็นชุมชนเดียวกันสำหรับผู้ป่วยโรค MS

Teva นำบาร์โค้ด 2D ใหม่มาใช้ในการต่อสู้กับตลาดยาปลอม

Teva นำบาร์โค้ด 2D ใหม่มาใช้ในการต่อสู้กับตลาดยาปลอม