ผลการค้นหา

แสดงผลลัพธ์ 5 รายการ จาก 9 รายการ

Teva ผลักดันความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่กำลังสร้างแรงกดดันให้แก่โลก และรักษาจุดยืนที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับไว้อย่างเคร่งครัด

รายงานผลกระทบทางสังคมประจำปีของ Teva เน้นความสำเร็จที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองหลักที่ผลักดันโครงการริเริ่มของบริษัท อันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การสร้างชุมชนที่มีสุขภาพดี และการกำหนดทิศทางธุรกิจอย่างมีควา...